Paper News
1) Pudhari 3/12/2009 मानव हक्क आयोगाचे पोलीस प्रमुखांना समन्स 2) Lokamat 22 Dec 2010 Islampur येथे मानवाधिकार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली काढन्यात आलेला मोर्चा
3) Pudhari 3/12/2009 4) Pudhari 22 Dec 2010 Islampur येथे मानवाधिकार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली काढन्यात आलेला मोर्चा
Photo
स्मशान भूमीची पहाणी करताना
S.T.Mahamandal Kamgarancha Morcha
Gastro Prakarnachi Mahiti Ghetan
Achievement And Award
मानव अधिकारी संघटनेचा यसस्वी लढा
Powered by SASPL